दिक्तेल नगरपालिकाको चौथो नगरपरिषद्को अौपचारिक कार्यक्रम