कार्यकारी अधिकृत द्धारा प्र.जि.अ. चन्द्र वहादुर कार्किकाे विदाई कार्यक्रममा एक नगरपालिका एक उत्पादन - घंगरुको लठ्ठी उपहार प्रदान गर्नुहुदै